Klagemuligheder

Som patient har du mulighed for at rette en eventuel klage direkte til klinikken. Klagen kan rettes personligt, telefonisk eller pr. mail.

Den person som tager imod klagen, vil notere klagepunktet i din journal og sørge for, at sagen går videre til klinikkens ledelse. Ledelsen varetager den videre klagegang og iværksætter de nødvendige tiltag for at behandle klagen korrekt.

Ønsker du at klage over sundhedsfaglig behandling kan du udfylde din klageformular til Patientombuddet: https://stpk.dk/da/behandling/klag-over-sundhedsfaglig-behandling/

Ønsker du at vide mere om dine rettigheder som patient, kan du læse Region Hovedstadens pjece: https://www.regionh.dk/patientrettigheder