Tårevejsoperationer

Vi er også eksperter i udførelse af forskellige specialiserede indgreb, som kort vil omtales nedenfor. Vi er den eneste klinik på Sjælland, og den ene af to i hele Danmark, som er certificerede af Sundhedsstyrelsen til at måtte udføre tårevejskirurgi efter udvidet frit sygehusvalg.

Kantopeksi (opstramning af slapt nedre øjenlåg)taareveje

Nedre øjenlåg virker som en tagrende, der leder tårerne hen til tårepunktet, som er en lille åbning, som fører tårerne ned i tårekanalen og videre ned i næsen. Nedre øjenlåg bliver hos mange slappe med alderen, hvorved øjnene begynder at løbe i vand, fordi tårerne ikke finder vej til tårepunktet. Et slap nedre øjenlåg kan også give et udaddrejet øjenlåg (ektropion) eller et indaddrejet øjenlåg (entropion) – begge disse tilstande giver ofte udtalte øjengener. Kantopeksi er et lille indgreb på cirka 20 minutter : Øjenlåget løsnes i ydre øjenkrog, det forkortes og syes igen fast til dets vanlige tilhæftning Herved får øjenlåget den stramhed og placering, som det havde årtier tilbage. Såret lukkes med sutur, som fjernes efter 1-2 uger. Man kan have lidt ”kineserøje” de første få uger, men på sigt opnås næsten altid et flot kosmetisk resultat. Sårinfektion er yderst sjælden. Der ingen risici forbundet med indgrebet.

Sphincter-plastik (forstørrelse af nedre tårepunkt)

Tårepunkterne er de små åbninger på kanten af øjenlågene, hvor tårerne skal ned for at passere videre ned til næsen. Hvis tårepunkterne er forsnævrede, eller helt lukkede, vil øjnene løbe i vand. Med små specialinstrumenter og under mikroskop laves en lille plastisk operation på den lille lukkemuskel, der sidder omkring tårepunktet. Det tager få minutter. Herved gøres åbningen så stor, at tårerne kan passere til næsen igen. Indgrebet har effekt i cirka 80% af tilfældene.

Risici: ingen. Kræver ikke sygemelding.

Ilæggelse af silikoneslange i tårekanalen (minimonoka, monostent)

Tårerne forlader øjets overflade via to små, tynde rør i øjenkrogen ind mod næsen. Disse tynde tårekanaler ender i tåresækken, som ligger dybt i øjenkrogen mod næsen. Fra tåresækken løber tårerne via tåregangen ind i næsen. Hvis tårekanalen er tillukket, betyder det, at tårerne løber ned ad kinderne og ikke ned i næsen. Ved operationen udvides forsnævringen med silikoneslanger, som trækkes ind i næsehulen med specielle instrumenter. Slangen fjernes nemt og smertefrit efter 2 måneder, hvorefter 65% oplever, at øjet ikke løber i vand mere. Operationen tager 10-15 minutter. Foretages ambulant, ofte i kortvarig fuld narkose.Risici: ingen. Kræver ikke sygemelding.

DCR-operation

Hos nogle mennesker giver den tillukkede tårekanal betændelse i tåresækken. Betændelsen viser sig som en øm hævelse under øjet ind mod næsen eller som pus i tårerne. Den operation, som kaldes DCR (dacryocystorhinostomi), har til formål at skabe en direkte forbindelse mellem tåresækken og næsen, udenom tåregangen. Operationen foretages i fuld bedøvelse. En erfaren narkoselæge står for bedøvelsen. Det kirurgiske snit er ca. 1,5 cm langt og lægges i øjenkrogen, på siden af næsen. Knoglen mellem tåresækken og næsen fjernes, og tåresækken åbnes ind mod næsen. Der lægges en tynd silikoneslange gennem tårevejene og ned i næsen. Dette gøres for at forhindre at tårevejene lukker sig under helingsprocessen. Slangen fjernes nemt og smertefrit efter 2 måneder. Indgrebet virker på 80-90%. Sygemelding i 1 uge anbefales.

Risici

  • Betændelse i såret (sjældent).
  • Næseblødning.