Informeret samtykke

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende behandlingsforøb. Sundhedspersoner, der er involveret i dit aktuelle behandlingsforløb, må derfor godt udveksle oplysninger til brug i din behandling, uden dit samtykke. For mange patienter (f.eks. patienter der har sukkersyge eller er i behandling for forhøjet blodtryk, eller patienter der har gennemgået operation hos os i fuld narkose, eller andre større operationer) vil andre læger nemlig have gavn af information fra os.

Når din behandling er afsluttet, sender vores klinik derfor ofte automatisk et udskrivningsbrev/journalnotat til din egen praktiserende læge, vikar for denne og/eller den praktiserende speciallæge, der har henvist dig.

Vores klinik vil rutinemæssigt udveksle aktuelle helbreds- og behandlingsoplysninger om dig:

  • Hvis du overflyttes til videre behandling på et andet hospital eller en anden speciallægeklinik
  • Når behandlingen afsluttes, og vi sender et udskrivningsbrev til din praktiserende læge eller henvisende speciallæge
  • Hvis du er i længerevarende ambulant behandling, og din praktiserende læge skal følge op på denne, sender vi automatisk oplysninger om din behandling til din læge
  • Hvis et andet privathospital eller en anden privatklinik varetager din behandling

Hvis du ikke ønsker denne udveksling af helbredsoplysninger bedes du give os besked herom, enten i forbindelse med konsultationen/operationen hos os, eller pr. mail, fax. eller telefon. Vi må kun videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Personalet skal derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives. Du har altid ret til helt eller delvis at frabede dig, at der videregives oplysninger. Hvis du gør det, skal du oplyses om hvilke konsekvenser, det kan have for dit behandlingsforløb.

Du kan altid helt eller delvis tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke oplysningerne allerede er givet videre. Et samtykke til at  udveksle oplysninger er oftest knyttet til dit aktuelle behandlingsforløb. Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for  andet end behandling gælder i højst et år.  Som hovedregel kan du give samtykke til at videregive oplysninger, fra du er fyldt 15 år